به صفحه آزمون مشاوری سازمان نظم هوشمند کارآفرین خوش آمدید.

برای شروع آزمون در ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید یا با نام کاربری خود وارد شوید.

زمان مانده تا بسته شدن آزمون

لازم به ذکر است این آزمون هفته ای یکبار برگزار خواهد شد